06.09.2018

"คนไทยตื่นรู้สู้โกง"

คนไทย ตื่นรู้สู้โกง

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561


ประเทศไทยในยุคสู้โกง!! เมื่อคนไทยตื่นรู้ ไม่ปิดหูปิดตา ไม่นิ่งเฉย!!

แสดงพลังลุกขึ้นต่อสู้การโกงชาติ หลายคดีคอร์รัปชันวันนี้

จึงถูกตัดสินลงโทษไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม!!

วันต่อต้านคอร์รัปชัน วันรวมพลคนไทยตื่นรู้สู้โกงครั้งสำคัญ


ประมวลภาพความประทับใจการรวมพลังของ "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"

ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 

ดูทั้งหมด