06.09.2019

รวมพลัง อาสาสู้โกง

"รวมพลัง อาสาสู้โกง"

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562


รวมพลังอาสา..ต่อต้านคนโกงชาติ!! เพราะคนไทยคือพลังสำคัญ

ร่วมแสดงพลังป้องกันประเทศในบทบาทของตนเอง

เพื่อปราบปรามคนโกงให้หมดไปจากแผ่นดินประมวลภาพความประทับใจวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

ดูทั้งหมด