25.05.2023

ฟังการปาฐกถาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬา: การต่อต้านคอร์รัปชัน

การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยมีพัฒนามาไกลแค่ไหน ? ทิศทางการแก้ไขคอร์รัปชันควรจะเป็นอย่างไรต่อ ?


ชวนร่วมเข้าฟังการปาฐกถาหัวข้อ “Opportunities and challenges for Thailand to create a Center for Excellence in Anti-Corruption Research” โดย Professor Matthew C. Stephenson, Harvard Law School, Harvard University, Visiting Scholar, Faculty of Law, Chulalongkorn University “สถานการณ์และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


จัดขึ้นภายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ “ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ Professor Matthew C. Stephenson จาก Harward Law School, Harvard University, Visiting Scholar, Faculty of Law, Chulalongkorn University มาเป็นวิทยากรคนสำคัญ


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้ารับฟังได้ใน วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09:00 – 10:35 น. ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ https://citly.me/Jt7Uf

ดูทั้งหมด