25.05.2023

ก้าวต่อไป ACT Ai ฉลาดต้านโกง

เชิญรับชมรายงานพิเศษ "ก้าวต่อไป ACT AI ฉลาดต้านโกง"

จากช่อง PPTV ▶ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย


จุดที่จะเพิ่มโอกาสให้พลิกชนะได้ คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งมีแพลตฟอร์ม ACT AI เป็นอีกเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีฟังก์ชันโดดเด่นให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐได้สะดวกง่ายดาย โดยมีทีม HAND Social Enterprise เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเครื่องมือสู้โกงนี้ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามได้จากรายงานพิเศษ รายการเข้มข่าวค่ำ "ก้าวต่อไป ACT AI ฉลาดต้านโกง"

ดูทั้งหมด