29.06.2023

คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมบุคคลากรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ HAND Social Enterprise เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมบุคคลากรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หัวข้อ " โครงการการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต(โปร่งใส) " ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในงานดังกล่าว คุณสุภอรรถ ได้เล่าถึงประสบการณ์การจัดตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และวิธีการดำเนินของบริษัท HAND SE เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดูทั้งหมด