10.08.2023

คุณณัฐภัทร เนียวกุล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาพลเมืองตื่นรู้

คุณณัฐภัทร เนียวกุล หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาพลเมืองตื่นรู้ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคประชาชน" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร


สามารถรับชมบันทึกการสอนย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/live/?

ดูทั้งหมด