07.12.2023

งานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค Co-Founder and Chief Advisor บริษัท HAND Social Enterprise และผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ซึ่งภายในงานมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ESG (Environmental Social and Governance) โดยผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Governance หรือ ธรรมาภิบาล"

ดูทั้งหมด