04.08.2023

เวทีสัมมนาสาธารณะ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น”

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค Co-Founder and Chief Advisor บริษัท HAND Social Enterprise และผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) ร่วมเป็นกรรมการในการวิพากษ์วิจัยของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ในเวทีสัมมนาสาธารณะ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)


สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://web.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/videos/1359283218320025

ดูทั้งหมด