16.02.2024

โครงการนักยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 15

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) และ Co-founder และ chief advisor ของ HAND Social enterprise ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้บรรยายการอบรม “โครงการนักยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 15” ในหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตในสังคมไทยและสังคมโลก” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.


ภายในงาน ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ได้เล่าถึง 3 ยุคสมัยของงานวิจัยในระดับสากลที่ได้รับฟังมาจาก Professor Matthew C. Stephenson, Professor of Law at Harvard Law School เพื่อให้เห็นการต่อต้านคอร์รัปชันที่ไม่ว่าจะยุคไหนก็มีการพูดถึงในเรื่องของการป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาจึงได้เล่าถึงงานวิจัยเศรษศาสตร์พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ซึ่งข้อค้นพบสำคัญคือ คนจะกล้าทำผิดมากขึ้นเมื่อคนเห็นว่าผู้รักษากฎหมายส่วนหนึ่งมีคนที่ทุจริต เพราะเชื่อว่าตนเองจะรอด (Lucky Bias) จากการตรวจสอบหรือการตรวจจับสิ่งที่สำคัญ


ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ จึงได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือ ACT Ai ( https://actai.co/ ) ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในของประชาชน ในการตรวจสอบคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สามารถรับชมคลิปการบรรยายได้ที่ : https://bit.ly/3uBucdh

ดูทั้งหมด