16.08.2023

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 18 (Thailand Research Expo 2023)

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์กลางความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 18 (Thailand Research Expo 2023) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิจัย โดยใช้กลไกศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge)" เพื่อมุ่งยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดูทั้งหมด