โค้งสุดท้ายชี้ชะตา ชวนดูนโยบายปราบทุจริตก่อนเลือกตั้ง

28.05.2023

สรุปประเด็น

ชวนดู 9 พรรค กับนโยบายหลายแนวคิดในการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับเลือกตั้งปี 2566 เพื่ออนาคตของประเทศไทย

โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้ว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นแต่ละพรรคการเมืองพยายามนำเสนอนโยบายกันอย่างเต็มที่ ทั้งชูนโยบายเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี นโยบายลดค่าสาธารณูปโภค นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้ง 400 500 ไปจนถึง 600 บาท และนโยบายอีกนับไม่ถ้วน แต่นโยบายมากมายเหล่านี้คงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ หากยังมีปัญหาที่เรียกว่า “คอร์รัปชัน”


คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญที่กระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารประเทศ โครงการงบประมาณ 30 ล้านที่ผ่านขั้นตอนมาเรื่อย ๆ สุดท้ายอาจจะเหลือถึงมือประชาชนเพียง 10 ล้าน หากยังมีการคอร์รัปชัน ดังนั้นการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่จะถึง เราอยากบอกทุกท่านว่า “อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหากยังไม่เห็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของแต่ละพรรค”


วันนี้ HAND Social Enterprise ชวนมาดู 9 พรรค กับหลากนโยบายหลายแนวคิดในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่า พรรคไหนจะแก้โกงอย่างไร เป็นไปได้จริงแค่ไหน เราจะได้มีรัฐบาลที่แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้จริงเสียที !!


346291689_1518424965352163_122130883136267041_n.jpg


พรรคก้าวไกลนโยบาย

“รัฐโปร่งใสไร้กลโกง” ทุกคนตรวจสอบได้

 • เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
 • ระบบจับโกงอัจฉริยะ
 • โครงการ “คนโกงวงแตก” จูงใจให้คนที่คิดจะโกง ระแวงกันเอง
 • โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน”
 • ตัวแทนจับโกงจากประชาชน ในโครงการมูลค่าสูง
 • ห้ามใช้เงินหลวง โพรโมตตัวเอง
 • ป.ป.ช. ยึดโยงประชาชน

.

ข้อมูลเพิ่มเติม :

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคก้าวไกลจากฐานข้อมูล กกต. (นโยบายที่ 14): https://www.ect.go.th/.../article/article_20230503213035.pdf


พรรคชาติพัฒนากล้า

 • ราชการ – งบประมาณ โปร่งใสตรวจสอบได้
 • ราชการ 1 คำขอ สร้าง Govtech นำระบบราชการไว้บนมือถือ เพิ่มการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
 • เปลี่ยนส่วยเป็นภาษีนำธุรกิจสีเทามาไว้ในที่สว่าง


ข้อมูลเพิ่มเติม :

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคชาติพัฒนากล้า จากฐานข้อมูล กกต. (นโยบายที่ 6 และ 17 ) : https://www.ect.go.th/.../article/article_20230503212529.pdf หรือ

ฟังนายกรณ์ จาติกวณิช พูดถึงแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ : https://youtu.be/ey7q4S03bzQ?t=588


พรรคไทยภักดี

 • ปราบโกง (ยกเลิกแบงก์พัน)
 • รบแตกหักคนโกงชาติ นักการเมืองต้องอาชีพสุจริต


ข้อมูลเพิ่มเติม :

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคไทยภักดีจากฐานข้อมูล กกต. (นโยบายที่ 2 ) : https://www.ect.go.th/.../article/article_20230503212707.pdf หรือ

ฟังหมอวรงค์ เดชกิจวิกรมพูดถึงสโลแกนได้ที่ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2628073

346603873_754183732925948_1560648044889432018_n.jpg

พรรคไทยสร้างไทย

 • ประกาศสงครามกับคอร์รัปชัน (มีในเอกสาร กกต.)
 • ตั้ง “ศูนย์ปราบคอร์รัปชัน”
 • โมเดลปราบโกง 7 ข้อ (คุณหญิงสุดารัตน์พูดในดิเบต)

o ผู้นำไม่มีประวัติคอร์รัปชัน

o ราชการทุกคนต้องถูกตรวจสอบ

o คดีคอร์รัปชันต้องมีเส้นตาย

o ลงโทษหนักทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงเอกชน

o “เกลือเป็นหนอน” ใครแจ้งเบาะแสได้ดี

o สนับสนุนให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการตรวจสอบ

o นักการเมือง “ตัวใหญ่ ๆ” ต้องติดคุก


ข้อมูลเพิ่มเติม :

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคไทยสร้างไทยจากฐานข้อมูล กกต. : https://www.ect.go.th/.../article/article_20230503213050.pdf

ข้อมูลการตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชัน : https://workpointtoday.com/politic-56/

โมเดลปราบโกง 7 ข้อ : https://www.youtube.com/live/HwKINiR0BiU?feature=share...


พรรคประชาธิปัตย์

ประกาศ 10 นโยบายปราบคอร์รัปชัน ยกระดับเป็น”วาระแห่งชาติเร่งด่วน”

 • ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันเป็น “วาระแห่งชาติเร่งด่วน”(National Urgent Agenda)
 • ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยสุจริตและหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน
 • ส่งเสริมการเรียนการสอนและการปลูกฝังจิตสำนึก “โตไปไม่โกง” รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมถึงภัยร้ายของการคอร์รัปชัน
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขจัดการคอร์รัปชันและส่งเสริมแพลตฟอร์มของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและแก้ปัญหาการทุจริต
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยเฉพาะการจัดซื้อและการประมูลภาครัฐทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิรูประบบราชการ การเมืองและกระบวนการยุติธรรมเพื่อความโปร่งใส การพัฒนาระบบการอนุมัติอนุญาตให้มีความโปร่งใส การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต
 • การเพิ่มโทษอาญาและการยึดทรัพย์คดีฉ้อราษฎร์บังหลวง การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างจริงจัง
 • การร่วมมือกับนานาชาติในการปราบปรามการทุจริตข้ามชาติทุกรูปแบบภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน


ข้อมูลเพิ่มเติม :

อ่านประกาศ 10 นโยบายปราบคอร์รัปชัน โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร : https://www.springnews.co.th/news/election66/837195346271752_258960850030530_6793030176769165772_n.jpg

พรรคพลังประชารัฐ

 • นโยบาย “สังคมสีขาว” ปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม รวมถึงการคอร์รัปชัน
 • สร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ลดการใช้ดุลพินิจ
 • เพิ่มโทษนักการเมืองทุจริตเป็นสองเท่า


ข้อมูลเพิ่มเติม :

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคพลังประชารัฐจากฐานข้อมูล กกต. : https://www.ect.go.th/.../article/article_20230503213149.pdf

ข้อมูลแถลงการณ์พรรคพลังประชารัฐ https://www.thaipbs.or.th/news/content/326149


พรรคเพื่อไทย

 • สนับสนุน Open Government ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
 • ชำระค่าธรรมเนียมระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
 • ปราบคอร์รัปชันตั้งแต่บนลงล่าง
 • ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน


ข้อมูลเพิ่มเติม :

นายชัยเกษม นิติสิริ ปราศรัย : https://www.thaipbs.or.th/news/content/326359

นายสุทิน คลังแสง ให้สัมภาษณ์ : https://thaipublica.org/.../responsible-election2566-07.../)

ฟัง นพ. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ในดิเบต : https://youtu.be/ZcvHxvqKNFw?t=407


พรรครวมไทยสร้างชาติ

 • ชูนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันเป็นอันดับ 1 ของพรรค
 • สังคายนากฎหมาย และระเบียบที่เป็นช่องว่างของการทุจริตในการบริหารราชการ


ข้อมูลเพิ่มเติม : นายไตรรงค์ สุวรรณคีรีให้สัมภาษณ์ : https://www.dailynews.co.th/news/1944372/)


พรรคเสรีรวมไทย

 • ปราบทุจริต พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี คืนงบฯ ให้ประชาชน


ข้อมูลเพิ่มเติม : นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคเสรีรวมไทยจากฐานข้อมูล กกต. (นโยบายที่ 10 ) : https://www.ect.go.th/.../article/article_20230419175914.pdf

SHARE:

Author

Admin

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน สู่เป้าหมายการสร้างเครือข่ายและกลไกสังคมปลอดโกง